1/8

New

inTeak Furniture

Living with details.

Show More

Our New Arrivals

เก้าอี้ไม้สัก

เก้าอี้ไม้สักหุ้มเบาะรองนั่ง พนักพิงแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ด้วยมืออย่างประณีต ขาไม้สักตีลอนลูกฟูกสวยงามแข็งแรง