Bedroom | ห้องนอน

Show More
Show More

Dressing Tables | โต๊ะเครื่องแป้ง

Show More

Sideboards | ชั้นเก็บของ ตู้ข้างเตียง

Show More

Wardrobe | ตู้เสื้อผ้า

Bed Bench | ม้านั่งปลายเตียง

Bed | เตียง

ตู้เสื้อผ้า4บานเลื่อน

ตู้เสื้อผ้า 4 บานเลื่อน หน้าบานมีลายแกะสลักมือ ประณีตด้วยลายตาข่ายและดอกไม้ สไตล์อินทีคเฟอร์นิเจอร์ ขนาดมาตรฐาน (กว้าง x ยาว x สูง) : 0.66 x 2.40 x 2.35 เมตร