Beds

Show More

Closets

Show More

Dressing Tables

Sideboards

Show More

Tables

Show More

Seats

Show More

Others

Show More
เตียงไม้ระแนงโค้ง

เตียงไม้สักแท้ ตีลวยลายเป็นระแนง โค้งอ่อนช้อยแบบร่วมสมัย พร้อมลวดลายเฉพาะตัวของอินทีค แข็งแรงทนทาน * สามารถสั่งขนาด Twin Size 3.5x6.5 ft., Queen Size 5x6.5 ft., King Size 6x6.5 ft ได้ หรือขนาดพิเศษอื่นๆได้ตามต้องการ ** สามารถเปลี่ยนสีเป็นสีโทนไม้ต่างๆ หรือ สีพ่นขาวได้