Table | โต๊ะทำงาน

Show More
Show More
Show More

Study Room | ห้องทำงาน

Seat | ที่นั่ง

Bookshelf | ชั้นหนังสือ

โต๊ะทำงานขาสิงห์วางกระจก

โต๊ะทำงาน หน้าtopไม้สักแท้ วางกระจก ขาสิงห์ไม้สักแท้ หน้าบานและลายแกะทั้งหมดเป็นไม้สักแท้ ตัวโต๊ะมีส่วนประกอบไม้อัดสัก ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) : 0.75 x 1.50 x 0.80 เมตร ** สีสามารถเปลี่ยนเป็นสีโทนไม้ต่างๆ / สีพ่นขาวได้