Table | โต๊ะทำงาน

Show More
Show More
Show More

Study Room | ห้องทำงาน

Seat | ที่นั่ง

Bookshelf | ชั้นหนังสือ

โต๊ะทำงานไม้สักประกอบไม้อัดสัก วางกระจกด้านบน พร้อมลิ้นชักและตู้เก็บของ ลวดลายแกะสลักประณีตสวยงาม ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) : 0.75 x 1.50 x 0.80 เมตร * สามารถสั่งปรับขนาดโต๊ะได้ตามต้องการ ** สีสามารถเปลี่ยนเป็นสีโทนไม้ต่างๆ / สีพ่นขาวได้