Table | โต๊ะทำงาน

Show More
Show More
Show More

Study Room | ห้องทำงาน

Seat | ที่นั่ง

Bookshelf | ชั้นหนังสือ

โต๊ะทำงานอินทีค

โต๊ะเขียนหนังสือ3ลิ้นชัก, ลักษณะของขาโต๊ะเป็นขากลึงตีเป็นลอนลูกฟูกดูสวยงาม,โชว์ลวดลายทั้งด้านหน้าเเละด้านหลัง สามารถวางกลางห้องได้ ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) : 0.60 x 1.20 x 0.75 เมตร * สามารถสั่งปรับขนาดโต๊ะได้ตามต้องการ ** สีสามารถเปลี่ยนเป็นสีโทนไม้ต่างๆ / สีพ่นขาวได้