Table | โต๊ะทำงาน

Show More
Show More
Show More

Study Room | ห้องทำงาน

Seat | ที่นั่ง

Bookshelf | ชั้นหนังสือ

โซฟาปรับนอนตัวL ฐานไม้สัก

โซฟาสามารถปรับนอนได้3ระดับ นั่งสบาย หุ้มด้วยหนังเทียมทำความสะอาดได้ง่าย กว้างxยาวxสูง 1.70 x 2.90 x 0.85 ม. (*วัดจากส่วนที่กว้างและยาวที่สุด)