Table | โต๊ะทำงาน

Show More
Show More
Show More

Study Room | ห้องทำงาน

Seat | ที่นั่ง

Bookshelf | ชั้นหนังสือ

เก้าอี้ปลายเตียง

วางปลายเตียง หรือวางตกแต่งทั่วไป ส่วนของเบาะสามารถยกออก เพื่อวางของได้ ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) : 0.40 x 1.45 x 0.45 เมตร * สามารถสั่งปรับขนาดได้ตามต้องการ ** สีสามารถเปลี่ยนเป็นสีโทนไม้ต่างๆ / สีพ่นขาวได้