Table | โต๊ะทำงาน

Show More
Show More
Show More

Study Room | ห้องทำงาน

Seat | ที่นั่ง

Bookshelf | ชั้นหนังสือ

เก้าอี้ไม้สัก รุ่นราชินี

ขากลึง พนักและที่นั่งบุด้วยผ้าหลุยส์ สวยงามมีระดับ ด้านหลังแกะสลักเป็นรูปช่อกุหลาบบนลายตะข่ายอย่างพิถีพิถัน