Table | โต๊ะทำงาน

Show More
Show More
Show More

Study Room | ห้องทำงาน

Seat | ที่นั่ง

Bookshelf | ชั้นหนังสือ

โซฟาฐานไม้ 3 ลิ้นชัก

โซฟาฐานไม้สักมีลิ้นชักใส่ของ3ลิ้นชักสามารถปรับพนักพิงหลังได้3ระดับ,นั่ง,เอนหลัง,ปรับนอน ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) : 0.80 x 1.75 x 0.90 เมตร