Table | โต๊ะทำงาน

Show More
Show More
Show More

Study Room | ห้องทำงาน

Seat | ที่นั่ง

Bookshelf | ชั้นหนังสือ

ตู้หนังสือรุ่นกล่องเลื่อน

ตู้หนังสือรุ่นกล่องเลื่อน ตัวตู้ทำจากไม้สักประกอบไม้อัดสักคุณภาพดี ชั้นไม้ภายในตู้สามารถยกออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับหนังสือเล่มใหญ่ บานหน้าสองบานเป็นตู้เล็กที่สามารถเลื่อนไปมาได้ เป็นพื้นที่สำหรับหนังสือเล่มโปรดที่ต้องการให้หยิบอ่านง่ายทุกเวลา ขนาด(กว้างxยาวxสูง) 0.66x2.00x2.00 เมตร