Table | โต๊ะทำงาน

Show More
Show More
Show More

Study Room | ห้องทำงาน

Seat | ที่นั่ง

Bookshelf | ชั้นหนังสือ

ตู้หนังสือบานสไลด์

ตู้หนังสือ ไม้สัก ประกอบไม้อัดสัก เปิดโดยการเลื่อน ประหยัดพื้นที่ใช้สอย หรูหราทันสมัย ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) : 0.42 x 1.50 x 2.00เมตร * สามารถสั่งปรับขนาดได้ตามต้องการ ** สีสามารถเปลี่ยนเป็นสีโทนไม้ต่างๆ / สีพ่นขาวได้